Koliko je trajnost ravne strehe pogojena z izbiro materiala?