Kako lahko membrane enostavno dvignejo nivo kakovosti v sistemu ravnih streh?
25/01/2020
Načini obdelave in vrsta robov pogojujeta uporabo XPS toplotne izolacije
25/01/2020

Priporočila za povozne strehe

Na toplotno izoliranih strehah v nekaterih primerih lahko pričakujemo višje obtežbe, ki izvirajo iz vozil, ki vozijo po strehi. Evropska tehnična smernica za obrnjene ravne strehe (ETAG 031) določa, da mora biti toplotna izolacija na povozni ravni strehi izdelana iz ekstrudiranega polistirena (XPS) in mora dosegati tlačno trdnost najmanj 500 kPa in imeti omejeno tlačno lezenje na vsaj 150 kPa pri dolgotrajni obtežbi 50 let. 

Za omejitev nastajanja razpok finalnih obdelav želimo omejiti deformacije XPS na elastično območje. Na varni strani smo, če omejimo elastično območje na 1 % deformacije XPS. Obtežbo, ki izvira iz prometnih površin praviloma določamo po Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije (SIST EN 1991-1-1), in sicer upoštevamo kategorijo F ali G: 

  • kategorija F: sila 10 kN, vplivna površina 0,1 m  x 0,1 m, 
  • kategorija G: sila 45 kN, vplivna površina 0,2 m  x 0,2 m. 

V odvisnosti od raznosa obtežbe preko zgornjih slojev izračunamo pričakovane napetosti na XPS in določimo ustrezen tip oz. tlačno trdnost toplotne izolacije. Pozorni moramo biti tudi na omejitev tlačnega lezenja. Tehnične podatke za posamezen produkt lahko najdete v tehničnih listih.