INTENZIVNO OZELENJENE ravne strehe

Povzeto po FLL: »Intenzivne oblike rastja pokrivajo skoraj celoten nabor rastlin. S tem so omogočene praktično neskončne možnosti oblikovanja zunanjega prostora. Potrebno je upoštevati omejitve glede na zahteve posameznih rastlin, kot so na primer drevesa, veliki grmi, grmovnice in ostale lesnate rastline. Glede na posebnosti lokacije strehe se omejimo na nekaj vrst rastja.«

Poleg vegetacije je z vidika gradnje potrebno posvetiti pozornost tudi nosilnosti strešne konstrukcije, odvodnjavanju ter možnosti rednega vzdrževanja in zalivanja. Intenzivna streha naj bi bila lahko dostopna ter pogosto uporabljena za šport, rekreacijo ali celo parkiranje. Debelina vegetacijskega substrata sega od 30 cm pa tudi do 100 cm ali več, odvisno od razvitosti koreninskega sistema v času sajenja, pa tudi od pričakovanih potreb posameznih rastlin za razvoj koreninskega sistema.

Sistemi

Sistem OPTIMO

OPTIMO strehe so optimalno sestavljene ravne strehe, ki imajo namesto naklonskega betona vgrajeno FIBRANxps INCLINE naklonsko toplotno izolacijo.

Za zmanjšanje skupne teže ravne strehe smo zasnovali sistem OPTIMO, kjer je naklonski sloj izveden s pomočjo naklonske toplotne izolacije FIBRANxps INCLINE. Hkrati dodatna toplotna izolacija v naklonskem sloju povečuje skupno toplotno upornost konstrukcijskega sklopa.

Sistem CLASSIC

Klasična izvedba ravne strehe, kjer je zahtevani naklon izveden s pomočjo naklonskega betona.

Prednost tega sistema je možnost direktnega varjenja hidroizolacije na naklonski sloj. Slabost sistemske rešitve CLASSIC pa je velika teža naklonskega sloja in večje zahtevane debeline. Naklonski beton se praviloma izvaja z najmanjšo debelino 5 cm ob odtoku. Naprednejša rešitev je sistem OPTIMO, kjer naklonski beton nadomestimo s toplotno izolacijo v naklonu.

Sistem PLUS

Adaptacijo ravne strehe lahko izvedemo kot nadgradnjo obstoječe strehe s sistemom PLUS, kjer dodamo toplotno izolacijo ter po potrebi izvedemo naklon in hidroizolacijo.

Obstoječo ravno streho, z vgrajeno toplotno izolacijo manjših debelin, lahko naredimo energetsko učinkovitejšo z dodatnim slojem toplotne izolacije. FIBRANxps 300-L plošče ustreznih debelin položimo na obstoječo hidroizolacijo, uredimo dvonivojske odtoke po principu obrnjene strehe ter izvedemo zaključne sloje glede na namembnost. Pomembno je opozorilo, da lahko takojšnjo nadgradnjo izvedemo le primeru, da je hidroizolacijska membrana brezhibna in da je naklon strehe ustrezen. V nasprotnem primeru moramo streho najprej sanirati.