POL-INTENZIVNO OZELENJENE ravne strehe

Povzeto po FLL: »Za enostavne intenzivne ozelenitve, ki predstavljajo prehod od intenzivne v ekstenzivno ozelenitev, so značilne naslednje glavne vrste vegetacije:

  • travnato-zelnata zasaditev,
  • divje trajnice in grmovnice,
  • lesnato grmičevje in trajnice,
  • grmovje.«

Pogosta izraza sta enostavne intenzivne ali pol-intenzivne zelene strehe. Te so po svoji naravi bolj enostavne in lažje od intenzivnih zelenih streh. Debelina substrata se giblje med 15 in 25 centimetrov, v odvisnosti od zahtev posameznih rastlin. Najbolj tipičen predstavnik je tako imenovana angleška trava. Za razliko od travnika, ki obsega manj zahtevne trave in cvetje, takšna trata zahteva namakanje, gnojenje, prezračevanje in predvsem redno košnjo. Pokošena trava ni zaželena na streha zaradi morebitnega gnitja, zato jo je potrebno odstraniti iz strehe takoj po košnji. V primeru robotizirane košnje, je pokošena trava zaradi pogostosti košnje krajša, zato bi jo lahko tam pustili kot t.i. »zeleno gnojilo«.

Sistemi

Sistem OPTIMO

OPTIMO strehe so optimalno sestavljene ravne strehe, ki imajo namesto naklonskega betona vgrajeno FIBRANxps INCLINE naklonsko toplotno izolacijo.

Za zmanjšanje skupne teže ravne strehe smo zasnovali sistem OPTIMO, kjer je naklonski sloj izveden s pomočjo naklonske toplotne izolacije FIBRANxps INCLINE. Hkrati dodatna toplotna izolacija v naklonskem sloju povečuje skupno toplotno upornost konstrukcijskega sklopa.

Sistem CLASSIC

Klasična izvedba ravne strehe, kjer je zahtevani naklon izveden s pomočjo naklonskega betona.

Prednost tega sistema je možnost direktnega varjenja hidroizolacije na naklonski sloj. Slabost sistemske rešitve CLASSIC pa je velika teža naklonskega sloja in večje zahtevane debeline. Naklonski beton se praviloma izvaja z najmanjšo debelino 5 cm ob odtoku. Naprednejša rešitev je sistem OPTIMO, kjer naklonski beton nadomestimo s toplotno izolacijo v naklonu.

Sistem PLUS

Adaptacijo ravne strehe lahko izvedemo kot nadgradnjo obstoječe strehe s sistemom PLUS, kjer dodamo toplotno izolacijo ter po potrebi izvedemo naklon in hidroizolacijo.

Obstoječo ravno streho, z vgrajeno toplotno izolacijo manjših debelin, lahko naredimo energetsko učinkovitejšo z dodatnim slojem toplotne izolacije. FIBRANxps 300-L plošče ustreznih debelin položimo na obstoječo hidroizolacijo, uredimo dvonivojske odtoke po principu obrnjene strehe ter izvedemo zaključne sloje glede na namembnost. Pomembno je opozorilo, da lahko takojšnjo nadgradnjo izvedemo le primeru, da je hidroizolacijska membrana brezhibna in da je naklon strehe ustrezen. V nasprotnem primeru moramo streho najprej sanirati.