SEISMIC TEMELJNA BLAZINA

Temeljna blazina načrtovana za potresno bolj ogrožena področja oz. kjer projektni pospešek tal presega 0,1g.

SEISMIC temeljna blazina je kompozit armiranobetonske temeljne plošče, toplotne izolacije in hidroizolacije, pri katerem so vsi sloji medsebojno trajno spojeni.

Sodobne energijsko učinkovite stavbe se gradijo brez toplotnih mostov, kar na kratko pomeni, da je stavba obdana z neprekinjenim zaščitnim ovojem trajno učinkovite toplotne izolacije. Pomemben del tega ovoja je tudi SEISMIC temeljna blazina, ki poleg tega onemogoča nekontrolirane pomike slojev in posedke tudi v primeru večjih potresnih sunkov. Cevovodi, ki prebijajo SEISMIC temeljno blazino, ostajajo nepoškodovani.

Posebnost SEISMIC temeljne blazine so tudi posebno izvedeni utori na vrhnji površini zgornjega sloja toplotne izolacije, ki se imenuje SEISMIC plošča.

Za tako zahtevne aplikacije mora biti toplotna izolacija preverjena in imeti dovoljenje za uporabo pod dolgotrajnimi obremenitvami, kot je na primer ETA – Evropska tehnična ocena.

Sistemi

Dvoslojna SEISMIC temeljna blazina

V primeru toplotne izolacije položene v dveh slojih je za tla v Sloveniji, ki imajo potresni pospešek tal ag večji ali enak 0,1g, priporočljiva izvedba z vmesnim hidroizolacijskim slojem, ki je obojestransko lepljiv.

Enoslojna SEISMIC temeljna blazina

Pri enoslojni toplotni izolaciji uporabimo tako imenovano SEISMIC toplotno izolacijo z utori.

Hidroizolacija se vgradi na temeljno ploščo, saj njena vgradnja na dokaj grobi podložni beton na potresnih tleh Slovenije ni priporočljiva zaradi nevarnosti poškodb.