Dvoslojna SEISMIC temeljna blazina

Temeljna blazina za potresno bolj ali manj ogrožena področja, kjer projektni pospešek tal presega 0,1g.

V primeru toplotne izolacije, položene v dveh slojih je za tla v Sloveniji, ki imajo potresni pospešek tal ag večji ali enak 0,1g, priporočljiva izvedba z vmesnim hidroizolacijskim slojem, ki je obojestransko lepljiv. Tako z eno potezo rešimo več izzivov:

  • Zaščita proti vlagi oz. vodi je varno nameščena med dvema slojema gladke izolacije.
  • S posebnim dodatnim slojem na isti ravnini preprečimo zdravju škodljivemu plinu radonu prehod v stavbo.
  • Osnovni namen je preprečiti nekontroliran medsebojni pomik toploizolacijskih plošč v primeru potresa, s čimer tudi cevni inštalacijski vodi, ki prebijajo temeljno blazino, ostanejo neogroženi.

Opomba: Gornja toplotna izolacija z imenom FIBRANxps SEISMIC ima na površini izvedene utore za popoln sprijem z betonom temeljne plošče.

Sestava dvoslojne SEISMIC temeljne blazine