Talna plošča

Talno ploščo običajno imenujemo betonska plošča, ki jo vgradimo v stiku s terenom.

Talna plošča je večkrat zamenjana za temeljno ploščo, ki prenaša obtežbo stavbe. To vlogo pri talni plošči imajo tipično pasovni ali točkovni temelji. Talna plošča je v odvisnosti od namembnosti prostora lahko nosilna ali nenosilna, toplotno izolirana ali neizolirana.

Kot talno ploščo najpogosteje označujemo podložni beton, na katerega namestimo hidroizolacijo in nadaljnje sloje tal v odvisnosti od prostora (npr. kletni prostor ali bivanjsko pritličje na terenu pri starejših stavbah), ali pa t.i. industrijsko ploščo, ki je v primerjavi s podložnim betonom nosilna in za izvedbo zelo zahtevna.

Talne plošče s podložnim betonom bodo kljub zahtevani »skoraj nič-energijski gradnji« še vedno grajene v večnadstropnih stavbah, kjer kletni prostori niso ogrevani, medtem ko so stavbe z manj etažami grajene na temeljnih blazinah.

Sestava talne plošče

  • finalna obdelava (npr. keramika)
  • cementni estrih
  • PE folija
  • penjena polietilenska folija - zvočna izolacija
  • FIBRANxps 300-L
  • hidroizolacija
  • podložni beton
  • pesek za izravnavo
  • gramoz
  • utrjen (raščen) teren