Spremembe, ki jih uvaja novi PURES-3 na področju toplotnih izolacij

Kakovostno bivanje pod ravno streho
02/12/2022
Nova zakonodaja na področju zaščite proti radonu pri temeljenju nizkoenergijskih stavb
26/04/2023
Kakovostno bivanje pod ravno streho
02/12/2022
Nova zakonodaja na področju zaščite proti radonu pri temeljenju nizkoenergijskih stavb
26/04/2023

Spremembe, ki jih uvaja novi PURES-3 na področju toplotnih izolacij

Webinar

Junija 2022 sta bila sprejeta nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-3) in pripadajoča tehnična smernica TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb. Zahteve novega pravilnika je treba upoštevati tako pri načrtovanju in gradnji novih ter rekonstruiranih stavb kot tudi pri energetski prenovi in vzdrževanju obstoječih stavb.

V sklopu webinarja smo se seznanili predvsem z delom novega pravilnika, ki določa minimalno debelino ustrezne toplotne izolacije oz. na novo definira toplotno prehodnost gradnikov toplotnega ovoja stavbe (U-vrednost).

Preberite več