Radon v stavbi je lahko grožnja za zdravje stanovalcev
26/01/2020

Temeljenje stavbe na območju, ogroženim z radonom

Radon je sestavni del našega življenjskega prostora že ves čas in je plin brez barve, vonja in okusa. V povezavi radona s stavbo se še do pred kratkim nismo pogovarjali. To se je sedaj spremenilo zaradi novih zahtev nizkoenergijske gradnje, saj zahteva izjemno zrakotesnost in zmanjšanje nenadzorovanih izgub toplote skozi špranje v stavbnem ovoju.  

V primeru, da stavba stoji na ogroženem območju, pomeni velika zrakotesnost stavbe nevarno situacijo za uporabnika, saj lahko delež plina radona v prostoru naraste na zelo visoke vrednosti.  V Sloveniji je bila nevarnost prepoznana tudi s strani Zavoda za varstvo, ki je ponujal brezplačna merjenja koncentracije plina radona v zaprtih prostorih.   

Nevarnost plina radona je potrebno upoštevati na začetku načrtovanja nizkoenergijskih stavb. Različni strokovnjaki priporočajo različne rešitve. Pri novogradnji se izkaže, da je mehansko prezračevanje redko ustrezna rešitev, saj le-ta povzroča dodaten podtlak v prostoru, kar pomeni še intenzivnejše prehajanje radona skozi konstrukcijski sklop. Najenostavnejša in najlažja rešitev je preprečiti radonu, da bi sploh vstopil v stavbo. Torej v konstrukcijske sklope pod tlemi ali kletnimi stenami vključimo membrano, ki deluje kot radon zapora.   

Sistemska rešitev SEISMIC temeljna blazina, ki se namesti pod temeljno ploščo, lahko z dodatno namestitvijo membrane FIBRANhydro ANTI RADON omogoča tudi zaščito proti prehodu plina radona. FIBRANhydro ANTI RADON zaščita je kompozit enostransko samolepilnega bitumenskega traka in poliestrskega laminiranega aluminija. V kombinaciji s primarno hidroizolacijo FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk služi za spajanje dveh XPS elementov.   

Podrobno sestavo SEISMIC temeljne blazine z ANTI RADON slojem si lahko ogledate tukaj.  Kako izgleda namestitev na gradbišču, si lahko ogledate na YouTube kanalu.