Toplotni most: toplotni mostovi na stiku temelja in zunanje stene