Nova tovarna toplotne izolacije
Skupina FIBRAN odpira novo tovarno na Češkem
22/06/2021
subvencija_za_skoraj_ničenergijske_hiše
Nove spodbude za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb
29/07/2021
certifikat ISO

Uspešno obnovili certifikata ISO

V podjetju FIBRAN stremimo k nenehnemu izboljševanju poslovnih procesov, v vseh korakih proizvodnje pa mislimo tudi na okolje. To zavezo potrjuje tudi uspešno izvedena presoja in s tem podaljšanje certifikatov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

Certifikat ISO 9001:2015 je mednarodni standard za vodenje kakovosti in temelji na osmih načelih, ki so bistvena za dobro poslovno prakso: osredotočenost na stranke, vodenje, vključevanje zaposlenih, procesni pristop, sistemski pristop k vodenju, nenehne izboljšave, odločevanje na podlagi dejstev ter vzajemni odnosi s poslovnimi partnerji. Ponovno podaljšanje certifikata dokazuje osredotočenost podjetja na kakovost in zadovoljstvo naših poslovnih partnerjev.

Certifikat ISO 14001:2015 nas zavezuje k celostnemu sistemu upravljanja okolja. Pri proizvodnji toplotne izolacije zato uporabljamo izključno okolju prijazne surovine in pline.

Ponovno podaljšanje obeh certifikatov potrjuje, da smo zaupanja vreden in kredibilen poslovni partner, ki jamči za kakovost ter deluje v dobrobit okolja. Certifikat ISO 9001 smo pridobili leta 2018, maja 2019 pa tudi ISO 14001. Od decembra 2019 se v podjetju ponašamo tudi s certifikatom ISO 45001, ki se osredotoča na varnost in zdravje pri delu.