FASADE

Pod besedo fasada pojmujemo zunanjo steno stavbe, ki je običajno najopaznejši del vsake zgradbe.

Na prvi pogled je fasada estetski element stavbe, v bistvu pa je v trajno in kakovostno fasado vloženega izredno veliko poglobljenega tehničnega znanja. Fasada ima veliko elementov, ki jih načrtujemo in izvajamo po posebnih pravilih: fasadni podzidek (cokel), okenske in vratne špalete, lože in balkoni, atika ravne strehe in prehod fasadnega dela na napušč ali zaključek poševne strehe. Za omenjene elemente je ključnega pomena izbor toplotno izolacijskega materiala.

REŠITVE FASAD