POSEBNE KONSTRUKCIJE

So vse konstrukcije, katere nismo zajeli v predhodnih poglavjih rešitev, ampak jih kljub temu lahko srečamo v marsikaterem projektu.

Med posebne konstrukcije spadajo tudi zelo specifični prostori, v katerih moramo s kar se da minimalno rabo energije vzdrževati določeno toplotno okolje. Primera posebnih konstrukcij so hladilnice ali kopališča. 

REŠITVE POSEBNIH KONSTRUKCIJ