FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk

FIBRANskin SEAL
FIBRANskin SEAL
22/05/2018
FIBRANgeo
FIBRANgeo
26/08/2019
FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk
FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk
22/05/2019
FIBRANxps FORM
FIBRANxps FORM
22/05/2019

FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk

FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk je enostransko samolepilna bitumenska hidroizolacija z zaščito pred prehajanjem radioaktivnega plina radona v objekt. Namenjena uporabi v sistemu ANTI RADON temeljne blazine.

 

Področje uporabe

  • Bitumenska hidroizolacija namenjena zaščiti objektov pred talno vlago in vodo
  • Bitumenska parna zapora
  • Bitumenska enostranska samolepilna membrana za spajanje dveh XPS slojev v sistemu SEISMIC temeljne blazine samo v kombinaciji s FIBRANhydro SEISMIC 1,8sk/s