Kopališča

Kopališča so primer stavb, v katerih sta temperatura in relativna vlažnost višji kot običajno.

Velika vsebnost zračne vlage v kopaliških objektih načrtovalcem povzroča težave, še posebej, ko je toplotna izolacija vgrajena z notranje strani. Toplotne izolacije, ki imajo sposobnost večjega navzemanja vlage, morajo biti obdane s kvalitetno spojenimi parnimi zaporami, kar je v praksi težko doseči. Toplotna izolacija zaradi vlage zato sčasoma izgublja izolacijske sposobnosti. XPS toplotna izolacija ima zaprto celično strukturo, zato je dolgotrajno navzemanje vlage zelo majhno.

Toplotno izolacijske plošče FIBRANxps ETICS finalno obdelamo z izbranim ometom ali obložimo s primernimi oblogami. Pri sestavi vseh konstrukcij, ki so toplotno izolirane z notranje strani, je potrebno preveriti morebitno navlaževanje v konstrukcijskem sklopu, kar še posebej velja za betonske konstrukcije. Če stene, ki mejijo na hladen zrak, z zunanje strani niso toplotno izolirane, se morajo notranje izolacije lepiti na podlago po celotni površini.

Plavalne bazene, vodohrane in druge hranilnike pod nivojem terena zaščitimo pred toplotnimi izgubami oz. toplotnimi dobitki s toplotno izolacijo FIBRANxps. Kvaliteta izbrane izolacije je odvisna od obremenitev. Za izolacijo zidov običajno zadostuje izolacijska plošča FIBRANxps 300-L z deklarirano tlačno trdnostjo 300 kPa. Zahtevano nosilnost izolacije pod temeljno ploščo pa nujno določi projektant statik.