ANTI RADON temeljna blazina

Temeljna blazina za področja ogrožena s plinom radonom.

Je nadgrajena izvedba SEISMIC temeljne blazine, ki je dodatno prilagojena za območja s potencialom visokih koncentracij radona v notranjih prostorih. Pri ANTI RADON temeljni blazini se uporabi dodatna membrana, FIBRANhydro ANTI RADON T-1,5 sk, ki je kompozit enostransko samolepilnega bitumenskega traku in poliestrskega laminiranega aluminija. Le-to se namesti pod primarno hidroizolacijo FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk in je tako zavarovana pred možnimi poškodbami ter poveže celoten sklop.

ANTI RADON temeljna blazina torej združuje vse prednosti SEISMIC temeljne blazine, kot so:

  • kontrolirano obnašanje stavbe v primeru dodatnih potresnih obremenitev,
  • enovito delovanje sklopa skupaj s stavbo in
  • zaščita hidroizolacije,

medtem ko hkrati omogoča tudi dodatno zaščito proti prehodu plina radona.

Opomba: Gornja toplotna izolacija z imenom FIBRANxps SEISMIC ima na površini izvedene utore za popoln sprijem z betonom temeljne plošče.

Sestava ANTIRADON temeljne blazine