RAVNA STREHA

V resnici ni popolnoma ravna, saj ima minimalni naklon in hkrati veliko posebnosti, na katere moramo biti pri načrtovanju pozorni.

Poleg osnovne naloge strehe, zaščite pred atmosferskimi vplivi mora streha  nad ogrevanim ali hlajenim  prostorom zagotavljati tudi zaščito pred toplotnimi izgubami pozimi in zaščititi prostore pred neželenim pregrevanjem poleti.

Za učinkovitost ravnih streh in za optimalno bivalno ugodje prostorov pod streho so strokovnjaki razvili raznolike sistemske rešitve. Kot najoptimalnejša z raznovrstnimi uporabnimi zaključnimi površinami ter najbolj trajna, in s tem za investitorja najcenejša, se je izkazala tako imenovana obrnjena ravna streha.

STREŠNE POVRŠINE (ZAKLJUČNI SLOJI)

Enako sosledje elementov pri obrnjeni ravni strehi omogoča izvedbo raznolikih zaključnih slojev, ne da bi ogrozili najbolj ključen element – hidroizolacijo, saj je na njo položen sloj toplotne izolacije. Različni zaključni sloji omogočijo, da lahko strešne površine uporabimo za različne namembnosti, kot so strešni vrt, terasa za počitek in užitek, športno ali otroško igrišče, parkirišče, helidrom in podobno. Seveda je potrebno pri velikih obtežbah preveriti nosilnost toplotne izolacije in same konstrukcije.