OZELENJENA RAVNA STREHA

Predstavlja zeleno oazo v urbanem okolju, ki pozitivno vpliva tako na mikroklimo in počutje stanovalcev kot na temperaturno stabilnost strehe.

Površina zelene (bolje rečeno ozelenjene) strehe je zasajena z rastlinami različnih vrst in velikosti. Izdelava zelene ravne strehe danes predstavlja sodoben način razmišljanja in korak bližje k sonaravnemu bivanju, ki tudi v urbanih okoljih človeku omogoča stik z naravo.

Zelena streha je poleg prijetnega videza odlična zaščita za zgradbo, saj zmanjša vpliv temperaturnih sprememb, obenem pa si lahko na terasi oziroma strehi uredimo kotiček za uživanje in celo zelenjavni ali cvetlični vrt.

Smernica za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje zelenih streh, bolje znana po kratici FLL (nem. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.), je bila po vsem svetu sprejeta kot alfa in omega, ko gre za ozelenjevanje streh. Pomembno je vedeti, kako prepoznamo in delimo različne vrste ozelenjenih streh.

RAZLIČNE POVRŠINE

Tip ozelenjene strehe izbiramo glede na vtis, ki ga želimo doseči. Povzeto po FLL: »Zelena streha se deli na tri različne tipe v odvisnosti od načina uporabe strehe, konstrukcijskih pogojev in načina izvajanja del. Trije tipi, ki igrajo ključno vlogo pri izbiri vrste rastja in samega izgleda vegetacije, so:

  • intenzivna ozelenitev,
  • pol-intenzivna ozelenitev in
  • ektsenzivna ozelenitev.

Vsak od teh tipov pokriva različne oblike gojenja, pri čemer se tipi lahko medsebojno prepletajo in so močno odvisni od pogojev na lokaciji. Ob upoštevanju vsega znanja, ki izhaja iz uporabe rastlin in vedenja o rastlinah, lahko določimo nekaj meril, ki se uporabljajo pri razlikovanju med temi tremi vrstami ozelenitve.«