TEMELJI

So različni nosilni konstrukcijski elementi, preko katerih se obtežba stavbe prenaša na nosilna tla.

Sila teža stavbe se preko temeljev enakomerno prenaša na zemljino, pri čemer se ne smejo ustvariti nepredvideni ali neenakomerni posedki, ki lahko vodijo do nagiba ali razpok stavbe. Vrsto temeljenja ter obliko temeljev izberemo glede na zasnovo objekta ter predvideno nosilnost zemljine. Izbira temeljenja pa vpliva tudi na zasnovo zaščitnega ovoja stavbe, saj se pri točkovnih ali pasovnih temeljih sila iz stavbe na nosilna tla prenaša bolj koncentrirano, preko manjših površin. Medtem ko se pri temeljni plošči obtežba prenaša veliko bolj porazdeljeno.

Do sedaj smo lahko največkrat zasledili izvedbo plitvega pasovnega ali točkovnega temeljenja. Vendar se je ob smernicah za nizkoenergijsko gradnjo pojavila zahteva po načrtovanju t.i. temeljne plošče, ki omogoči, da lahko zaščitni ovoj stavbe izvedemo neprekinjeno po zunanjem obodu stavbe. S tem se izognemo pojavu toplotnih mostov, ki so vzrok za pojav plesni in povečane energijske izgube na problematičnih križanjih.

Pod temeljno ploščo se je uveljavila rešitev pod-izolacije s t.i. temeljno blazino. Z gradnjo temeljne blazine dobi temeljna plošča dodatno funkcijo zaščite stavbe tako pred potresi kot ostalimi nevarnostmi, kot je vdor vode in plina radona.

REŠITVE TEMELJENJA

Trendom gradbeništva in nizkoenergijskega načrtovanja sledimo s spodaj predstavljenimi rešitvami temeljenja. Tako SEISMIC kot ANTI RADON temeljna blazina sta rešitvi v primeru temeljne plošče, medtem se moramo v primeru pasovnih ali točkovnih temeljev situacije lotiti nekoliko drugače.