Certifikati

V podjetju FIBRAN d.o.o jamčimo za kakovost svojih proizvodov in storitev. To dokazujemo s številnimi certifikati, pridobljenimi doma in na najzahtevnejših evropskih trgih.

Kakovost proizvodov FIBRANxps zagotavljamo v skladu s krovnim standardom EN 13172 in produktnim standardom EN 13164. Redno jo preverjamo v lastnem visokotehnološkem laboratoriju ter v sodelovanju z neodvisnimi ustanovami z akreditiranimi laboratoriji doma in v tujini (FIW München, ZAG Ljubljana, IGH Zagreb). Dovoljenja za uporabo proizvodov FIBRANxps v tistih zahtevnih aplikacijah, ki jih ne pokrivajo evropski ali mednarodni standardi, pridobivamo na nemškem državnem inštitutu za gradbeništvo DIBT – Deutsches Institut für Bautechnik Berlin.

Podjetje je tudi prejemnik certifikatov ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001. Našo zavezo, da delujemo okolju prijazno, potrjujeta poleg ISO certifikata tudi okoljska deklaracija proizvoda EPD, ki zagotavlja dolg življenjski cikel proizvodov in dokazuje trajnostno rabo naravnih virov, ter certifikat Resources SAVED, ki potrjuje, da smo z recikliranjem odpadkov izjemno prispevali k ohranjanju naravnih virov in zmanjšali porabo energije.

Ponašamo se tudi s Platinasto bonitetno odličnostjo, kar nas uvršča na seznam najzanesljivejših podjetij.

Evropska tehnična ocena

Allgemeine Bauartgenehmigung

Boniteta odličnosti

Standardi ISO

Okoljska deklaracija proizvodov (EPD)

SIA-Bestätigungen