Sistem PLUS

Nepohodna ravna streha

Adaptacijo ravne strehe lahko izvedemo kot nadgradnjo obstoječe strehe s sistemom PLUS, kjer dodamo toplotno izolacijo ter po potrebi izvedemo naklon in hidroizolacijo.

Obstoječo ravno streho, z vgrajeno toplotno izolacijo manjših debelin lahko naredimo energetsko učinkovitejšo z dodatnim slojem toplotne izolacije. FIBRANxps 300-L plošče ustreznih debelin položimo na obstoječo hidroizolacijo, uredimo dvonivojske odtoke po principu obrnjene strehe ter izvedemo zaključne sloje glede na namembnost. Pomembno je opozorilo, da lahko takojšnjo nadgradnjo izvedemo le primeru, da je hidroizolacijska membrana brezhibna in da je naklon strehe ustrezen. V nasprotnem primeru moramo streho najprej sanirati.

Sestava nepohodne ravne strehe

po sistemu PLUS

  • prodec
  • FIBRANskin SEAL
  • FIBRANxps 300-L
  • nova hidroizolacija (po potrebi)
  • obstoječi sloji (hidroizolacija, toplotna izolacija, naklonski sloj)
  • nosilna konstrukcija