Proizvodni delavec (m/ž)
15/09/2023
Postavitev lastne sončne elektrarne na tovarni v Sodražici
14/11/2023
Proizvodni delavec (m/ž)
15/09/2023
Postavitev lastne sončne elektrarne na tovarni v Sodražici
14/11/2023

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Naziv operacije: »PV FIBRAN«

Investitor FIBRAN d.o.o. namerava v sklopu projekta: »PV FIBRAN« zgraditi fotonapetostni sistem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (829,70 kWp). Gradnja sončne elektrarne PV FIBRAN je predvidena na strehi objekta, na naslovu poslovne enote podjetja FIBRAN d.o.o. na lokaciji Cesta Notranjskega odreda 45, 1317 Sodražica.

Predvidena višina sofinanciranja: 133.931,50 EUR.

OP EKP 2014-2020; Prednostna os: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, Prednostna naložba »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.«  Oznaka JR: JR SE OVE 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).